+420 732 277 406 m.andrstova@seznam.cz

Atletika pro rodinu v Radotíně
Velmi rádi jsme se zapojili do projektu Atletika pro celou rodinu. Ten měl za cíl spojit trénink dětí a rodičů. Povedlo se to na jedničku. Čtyři tréninkové skupiny v průběhu roku absolvovali tři tréninky rodičů s dětmi a vše vyvrcholilo 23.6. na našem stadionu závěrečnými závody. Ty se skutečně povedly. Závodilo zde téměř 50 rodin, přijeli dokonce i zástupkyně Českého atletického svazu, paní Dita Franklová a Iveta Rudová, které přivezly dárečky pro všechny účastníky. Velkou poctou byla i návštěva bývalé reprezentantky Denisy Helceletové. Ta si i vyzkoušela některé z disciplín.


Závodilo se celkem ve 4 disciplínách – skok z místa, hod pěnovým oštěpem, slalomu a štafeta a vždy se sečetl výkon rodiče a dítěte. Všemi prostoupila závodní atmosféra, všichni si fandili. Obzvlášť děti si užívaly roli motivátora, když hecovaly své rodiče k lepším výkonům. Sportovní zápolení uzavřely štafety na 10×40 m, které se ale do výsledků již nepočítaly.
Na závěr došlo k vyhodnocení soutěže a rodiče s dětmi si navzájem předali medaile. Děkujeme všem, kdo se krásného sportovního odpoledne zúčastnil a pomáhal při organizaci, a také děkujeme garantkám projektu Atletika pro celou rodinu a Pohybové gramotnosti za návštěvu, pomoc při organizaci a možnost se do toho programu zapojit.